Jeugdinloop

In de jeugdsoos kunnen jongeren van ca 14jr t/m 26jr op vrijdag- of zaterdagavond samen komen en een potje poolen, tafelvoetballen en rondhangen. Voor jongere kinderen zijn er andere activiteiten in de jeugdsoos zoals de kinderdisco of de chill avond (grp8/brugklas)

Ontstaan

Deze inloopavond is gestart in januari 2010 door Synthese toen er bleek dat de jeugd hier behoefte aan had. Er was namelijk geen plaats voor de jongeren waar ze samen konden zijn buiten de (vaste) hangplekken in de wijk (op veldjes, pleintjes, parkeerplaatsen, etc). In de jeugdsoos konden ze samen komen en samen optrekken.

Deze inloopavond vond iedere donderdagavond plaats, op de woensdagavond was er al een langere tijd een groep jeugdvrienden die (zelfstandig) gebruik maakte van de jeugdsoos. Halverwege 2010 is deze groep jeugdvrienden gestopt (andere interesses) en eind 2010 is er op woensdagavond een tweede inloopavond bijgekomen. Jeugd van ca. 12 t/m 18 jaar kon hier terecht, onder toezicht van Synthese/Jeugdwerkers.

Per oktober 2015 is de woensdagavond weer gestopt, op deze avond zijn de jeugdwerkers aktief in MFC het Brukske en er is niet voldoende bezetting om de woensdagavond in 't Stekske open te houden.
Per mei 2019 is de donderdagavond ook gestopt. Er was toen lange tijd geen jeugdinloop meer in Wijkcentrum 't Stekske.

Vanaf eind 2022 is de inloop weer gestart. De jeugd had namelijk geen plaats meer bij "het blauwe hok" en zochten een andere locatie. Synthese heeft hen in contact gebracht met de Wijkvereniging. Op vrijdag- en zaterdagavonden komt de jeugd bijeen in de jeugdsoos, leeftijd varieert van 14 t/m 26 jaar. Leiding bestaat uit de oudere jeugd welke vrijwilliger zijn geworden van de Wijkvereniging.

Meer informatie/vragen

Als u meer informatie wilt over de jeugdsoos of deze inloopavonden dan kan u contact opnemen met de wijkvereniging.

De inloopavond werd tot en met 2019 begeleid door Synthese, klik hieronder op het logo van Synthese om meer informatie te vinden over deze organisatie

synthese

Hoofdmenu