Wijkplatform

Het Wijkplatform Landweert heeft  als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van financiële ondersteuning voor initiatieven in de wijk die de leefbaarheid vergroten.

Verder willen wij dit doel bereiken door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is tussen beiden.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd worden over zaken die de hele wijk aan gaan. Dat doen wij via onze website maar ook via de wijkkrant die wij publiceren.

Door de betrokkenheid van bewoners te vergroten kan de samenwerking met de gemeente er uiteindelijk toe leiden dat wij zaken die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden ook bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht en dat zo zaken kunnen worden opgepakt en verbeterd.

U kunt het wijkplatform zien als de "wijkraad van Landweert".

Laatste nieuws

Vergadering bijwonen van Wijkplatform?
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdag van de maand. Zou u een keer willen aansluiten bij een vergadering? Stuur ons dan vooraf even een berichtje.

WhatsApp buurt preventie

In het voorjaar is er gestart met een ‘Whatsapp buurtpreventie’-groep, de “WijkAlertLandweert2”. Er is al een aantal keer gebruik gemaakt van deze groep en men is opzoek naar uitbreiding, u kan zich hiervoor aanmelden.

Bewonersavond

De bewonersavond van 15 juni 2016 is geannuleerd. Ook de bewonersavond van 19 oktober 2016 is geannuleerd. Wanneer de volgende bewonersavond in wijkcentrum 't Stekske wordt georganiseerd is nog niet bekend.Tijdens deze avond (verzorgd door Wijkteam/Wijkplatform) kunnen bewoners hun stem uitbrengen op prioriteiten die zijn samengesteld naar aanleiding van interviews die het Wijkteam onder de inwoners van Landweert houdt. Ook kan u ervoor kiezen om mee te helpen met deze prioriteiten/initiatieven of u laten interviewen voor de volgende bewonersavond of u komt naar de maandelijkse koffietent om zich daar te laten interviewen.

Enkele prioriteiten/initiatieven van afgelopen keren: overlast hondenpoep, verkeersoverlast, overlast jeugd.