Wijkplatform

Het Wijkplatform Landweert heeft  als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van financiële ondersteuning voor initiatieven in de wijk die de leefbaarheid vergroten.

Verder willen wij dit doel bereiken door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is tussen beiden.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd worden over zaken die de hele wijk aan gaan. Dat doen wij via onze website maar ook via de wijkkrant die wij publiceren.

Door de betrokkenheid van bewoners te vergroten kan de samenwerking met de gemeente er uiteindelijk toe leiden dat wij zaken die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden ook bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht en dat zo zaken kunnen worden opgepakt en verbeterd.

U kunt het wijkplatform zien als de "wijkraad van Landweert".

Laatste nieuws

LANDWEERT NU EN IN DE TOEKOMST, HOE LEEFBAAR IS LANDWEERT? HOE KAN HET BETER? WE HOREN GRAAG UW MENING!
Het Wijkplatform Landweert vraagt u vriendelijk de volgende enquête in te vullen www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=mpm6d9xtdo

Alle personen in uw huishouden mogen de vragenlijst invullen. Zonder uw inbreng hebben wij onvoldoende informatie om tot een goede visie en plan te komen. De antwoorden willen wij gebruiken om een omgevingsvisie met uitvoeringsplan te maken voor onze wijk Landweert. Daarmee hebben we bij de gemeente een handvat om gewenste zaken voor onze wijk te bespreken en te realiseren. (Onder de vragenlijst kunt u meer informatie lezen over het wijkplatform en de gewenste Omgevingsvisie Wijk Landweert).

In de vragenlijst staan meerkeuzevragen en een aantal open vragen. Hiervoor hebben we gekozen om u zoveel mogelijk de vrijheid te geven uw eigen ideeën in te brengen. U mag zo veel opschrijven als u wilt. Ook is het mogelijk zélf onderwerpen, die nu en in de toekomst van belang kunnen zijn voor Landweert, toe te voegen. We zullen vertrouwelijk omgaan met alle ingediende antwoorden zodat niemand herkenbaar is in uiteindelijke de omgevingsvisie. Het is niet nodig om naam en adres in te vullen, behalve als u zelf wilt meewerken aan het opstellen van de omgevingsvisie of aan de uitvoering van onderdelen ervan.
Vergadering bijwonen van Wijkplatform?
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdag van de maand. Zou u een keer willen aansluiten bij een vergadering? Stuur ons dan vooraf even een berichtje.

WhatsApp buurt preventie

In het voorjaar is er gestart met een ‘Whatsapp buurtpreventie’-groep, de “WijkAlertLandweert2”. Er is al een aantal keer gebruik gemaakt van deze groep en men is opzoek naar uitbreiding, u kan zich hiervoor aanmelden.

Hoofdmenu