De wijk

Landweert telt ongeveer 6485 inwoners en 2600 woningen en is daarmee de grootste wijk van Venray (CBS 2014). De wijk is gebouwd in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. De wijk wordt omsloten door de Stationsweg, A 73, bedrijventerrein Keizersveld en Nieuwe Maasheseweg.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw is begonnen met de aanleg van de wijk, van west naar oost. Begonnen is met het gedeelte grenzend aan de Oostsingel/Stationsweg (zuidwesthoek). In die periode werden relatief grootschalige woningcomplexen gebouwd. Vanwege de instorting van de woningmarkt stokte dat proces eind jaren ‘80. In die periode is besloten om de oorspronkelijke woningbouwbestemming in het noordelijke deel (Keizersveld) een bedrijvenbestemming te geven. In de jaren ‘90 is de wijk verder uitgebreid naar het noorden en oosten tot aan de snelweg.

De wijk heeft een behoorlijk voorzieningenniveau. In het hart van de wijk zijn een aantal winkels gevestigd die in ieder geval kunnen voorzien in de dagelijkse boodschappen. Naast winkels zijn ook het wijkcentrum ’t Stekske en sporthal annex snackbar in dit deel van de wijk gevestigd. De wijk heeft vier basisscholen.

Betekenis "landweert"

Landweert stamt af van het woord "landweer" (ookwel landgraaf). Een landweer is een lijnvormige doorgaande aarden grenswal en of diepe sloot met vaak een doornenhaag. Een landweer dient ter bescherming van een landstreek of stadsgebied tegen vijandige invloeden van buiten. (bron: wiki)

Cijfers

Volgens cijfers van het CBS (2014) heeft  onze wijk 6485 inwoners waarvan 49,5% mannen en 50,5% vrouwen.

De wijk bestaat voor een groot deel uit jonge mensen (24,4% is onder de 18 jaar) en telt een klein percentage ouderen (6,8% is 65+)

leeftijdsklasse

De wijk "verouderd" wel langzaam, vergeleken met 8 jaar geleden zien we een daling van de jongeren onder de 25 jaar, in 2005 36% en in 2013 32,5% en een stijging van 65-plussers van 4% in 2005 naar 6,8% in 2013

Wilt u meer cijfers over onze wijk of over venray? Neem dan eens een kijkje op: venray.incijfers.nl of CBS in uw buurt

Hoofdmenu