Toekomst Stekske

Wie exploiteert ons Stekske per 01/01/2025 ?

Stichting Wijkcentrum Landweert zorgt al bijna 40 jaar voor exploitatie en onderhoud van het wijkcentrum in Landweert.

Het gebouw is eigendom van de gemeente Venray en in 1994 hebben wij met (financiële) hulp van o.a. de wijkbewoners zelf het wijkcentrum uitgebreid met een jeugdruimte en peuterspeelzaal (nu B.S.O.).

In 2004 is Wijkcentrum ’t Stekske een overeenkomst aangegaan met de Gemeente Venray waarbij het onderhoud van het gebouw als het ware door de gemeente is afgekocht bij de Stichting Wijkcentrum Landweert.

Met deze jaarlijkse bijdrage van Gemeente Venray om in een deel van de onderhoudskosten te voorzien en met hulp van vele vrijwilligers is dit altijd gelukt.

Echter, afgelopen december is dit privatiseringscontract door Gemeente Venray beëindigd per 01/01/2025. Verlenging is alleen mogelijk volgens de gemeentelijke kaders van “Schoon door de poort”.

Dat betekent dat de gemeente per die datum geen bijdrage meer zal leveren in de onderhoudskosten van het gebouw waardoor de Stichting Wijkcentrum Landweert in de toekomst hier zelf in zal moeten voorzien.

De onderhoudskosten zullen dan terugverdiend dienen te worden middels de verhuur en/of baromzet bij activiteiten waarbij het bovendien niet is toegestaan om commerciële activiteiten te organiseren.

Het bestuur ziet dit derhalve vooralsnog niet als financieel haalbaar, zonder jaarlijkse steun is de continuïteit van wijkcentrum ’t Stekske naar mening van het stichtingsbestuur niet te borgen.

Mogelijk dat door deze ontwikkelingen er per 1 januari 2025 geen wijkcentrum meer is in Landweert !!

Een werkgroep is zich momenteel aan het oriënteren op eventuele opties. Zou u hierbij willen aansluiten of heeft u vragen rondom deze ontwikkelingen? Neem dan contact op met Wijkcentrum 't Stekske.

Dit kan via het contactformulier

Of per post aan:
Stichting Wijkcentrum Landweert
Kruidenlaan 161
5803 BV Venray

Hoofdmenu