Achtergrond informatie

Tachtiger jaren

In de tachtiger jaren ontstond in de wijk Landweert na de realisatie van de eerste woningen de vraag om activiteiten te organiseren. Een aantal actieve bewoners richtte in 1983 de “Bewoners Belangen Organisatie” (BBO) op. Deze groep was tijdelijk gevestigd in twee schoollokalen van de openbare basisschool in de wijk. Vanuit hier is de “Stichting Wijkcentrum Landweert” (SWL) ontstaan. Samen met de BBO is er een enquête gehouden onder de bewoners van de wijk. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête werd - in overleg met de gemeente - er voor gekozen om een wijkcentrum te realiseren. Hier was al rekening mee gehouden bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren.

Realisatie Wijkcentrum 't Stekske

Vanuit de Stichting Wijkcentrum Landweert werd een bouwcommissie in het leven geroepen die de belangen en inspraak van de wijkbewoners behartigde. De BBO en de Peuterspeelzaal als grootste onderhuurder, werden eveneens ingeschakeld. De gemeente wees de heer Colsen aan als architect om de plannen concreet op papier te zetten. Gezamenlijk werd een plan op tafel gelegd dat - met beperkt budget - toch zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet kwam. Na 5 schetsen die in de prullenbak belandden lag er uiteindelijk een definitief plan waar iedere groepering zich in kon vinden en dat ook financieel haalbaar was. Er werden landelijke en regionale fondsen aangeschreven. Ook de wijkbewoners doneerden via een collecte.

Op zaterdag 21 februari 1987 was het dan eindelijk zo ver. Het wijkcentrum werd geopend.

Te Klein

Na enkele jaren constateerde het bestuur dat het wijkcentrum te klein was. Bij de gemeente was al rekening gehouden met een uitbreiding van het wijkcentrum op termijn. Het wijkcentrum werd in 1994 uitgebreid met een kelder en een grote zaal waar de peuterspeelzaal (“de Blokkendoos”) permanent gebruik van maakt. De kelderruimte werd gesplitst in twee delen. Een deel is ingericht als jeugdsoos en de andere ruimte om er allerlei knutsel-activiteiten te kunnen organiseren voor de jeugd. Op zaterdag 12 november 1994 heeft de heropening plaatsgevonden.

Privatisering

In het jaar 2000 kwam de gemeente met het plan wijkcentra te privatiseren. Voordat deze privatisering in kon gaan werd er samen met de gemeente een meerjarenplan opgesteld. Hierbij is geregeld dat er continu onderhoud en vervangingswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. In “ruil” voor deze privatisering, waarbij Stichting Wijkgebouw Landweert (SWL) zelf het onderhoud verzorgt, hoeft er geen huur meer aan de gemeente afgedragen te worden en ontvangen we jaarlijks financiële middelen om groot onderhoud uit te kunnen voeren.

Stop subsidie

In 2014 heeft de gemeente kenbaar gemaakt om per 2018 te stoppen met deze jaarlijkse bijdrage. Dit accommodatiebeleid van de gemeente heet “schoon door de poort”. Het proces loopt nog. Of deze vorm van “privatisering” doorgaat is nog niet helemaal zeker. Voor SWL is het hoe dan ook een grote uitdaging om alles financieel op orde te houden als de subsidiekraan dichtgaat.

Het word drukker

Een tiental jaar geleden was er een dieptepunt in het aantal activiteiten in ons wijkcentrum. Gelukkig is daar nu al jaren een flink stijgende lijn in. Het wordt “drukker” en meer wijkbewoners (en bewoners van omliggende wijken) doen mee met het verenigingsleven in ons wijkcentrum.
Daarnaast zijn er ook plannen om ons wijkcentrum (in 2018) te moderniseren, iets wat hard nodig is volgens de vrijwilligers, bewoners en verenigingen die ons gebouw gebruiken.

organisatie

De afgelopen decennia was er bij ons wijkcentrum een vaste beheerder die, samen met het bestuur, veel taken verrichtte om Wijkcentrum Landweert draaiende te houden. Vanaf medio 2018 is de (vrijwillige) beheerder(s-echtpaar) gestopt, naar een opvolger zal niet worden gezocht.

Het gevolg van alle ontwikkelingen zal zijn dat de huidige vrijwilligers - en dus ook het bestuur van SWL - het beduidend drukker krijgen.

Tijd dus om de organisatie van ons wijkcentrum anders in te gaan richten:
Ons plan is om alle taken die er zijn, onder te brengen bij commissies die uit meerdere leden bestaan. Daarbij is elke commissie verantwoordelijk voor het eigen takenpakket; aansturend of uitvoerend.

Wij hopen op deze manier flinke stappen te zetten om klaar te zijn voor wat de toekomst ons brengen gaat.

Help jij ons mee?

Hoofdmenu