ondersteuning

Het Wijkplatform Landweert stimuleert bewoners om actief te zijn in de wijk. Om dat mogelijk te kunnen maken is er een beperkt budget beschikbaar voor activiteiten en/of voorzieningen in de wijk.

Het budget mag worden besteed aan initiatieven vanuit de wijk Landweert, die op een of andere manier een bijdrage leveren aan leefbaarheid, spelen en groen, onderwijs en jeugd, welzijn en veiligheid in de wijk.

Zulks ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur en/of leden van het Wijkplatform Landweert.

Hierbij speelt het (nog) beschikbare jaarbudget natuurlijk een grote rol.

Alle bewoners van de wijk alsmede organisaties en instellingen, die voor en/of met bewoners van de wijk werken, kunnen een aanvraag indienen.

Ook de leden van het Wijkplatform kunnen het initiatief nemen voor het vragen van een bijdrage.

Deze aanvraag kan bij voorkeur schriftelijk ingediend worden per e-mail via wijkplatform@landweert.nl; Per post is het Wijkplatform bereikbaar via de secretaris: Stationsweg 125a, 5803AB VENRAY.

Er zijn een aantal spelregels waaraan de aanvraag dient te voldoen en i.v.m. de verantwoording dienen de financiële voorwaarden strikt te worden nageleefd. De spelregels zijn onderaan deze pagina te downloaden evenals het aanvraagformulier.

Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden, deze aanvragen dienen minimaal 6 weken voor de datum activiteit ingediend te zijn.

Indien noodzakelijk mogen aanvrager(s) bij de behandeling door het Dagelijks Bestuur en/of leden van het Wijkplatform aanwezig zijn om eventueel toelichtende vragen te kunnen beantwoorden.

Spelregels financiële ondersteuning
Aanvraagformulier financiële ondersteuning

Hoofdmenu