Notulen

Het wijkplatform vergadert meestal iedere 1e dinsdag van de maand en maakt hiervan een verslag openbaar. Hieronder vindt u samenvattingen van deze verslagen:

Hoofdmenu