Wijkplatform bestuur

"Stichting Wijkplatform Landweert" in ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 12067411.

Het bestuur van het Wijkplatform bestaat uit:

Dhr. Frans Flinsenberg
Voorzitter

Mevr. Marja van Mil
Vicevoorzitter / Secretaris

Dhr. Thieu Thielens
Penningmeester

Dhr. Joop Linders
Bestuurslid

Dhr. Math Goumans
Bestuurslid

Hoofdmenu