Wijkplatform bestuur

"Stichting Wijkplatform Landweert" in ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 12067411.

Het bestuur van het Wijkplatform bestaat uit:

Dhr. Wim Vievermanns
Voorzitter

Dhr. Thieu Thielens
Penningmeester

Mevr. Marja van Mil
Secretaris

Dhr. Joop Linders
Lid

Dhr. Math Goumans
Lid

Hoofdmenu