Prettig oud worden in Landweert

De kunst van “goed leven in Landweert”; ook als je ouder wordt

Wat vinden de bewoners van Landweert!

Aanleiding voor het opstarten van het Project Prettig ouder worden in Landweert:

“De Gemeente Venray wil in 2022 de gemeente zijn waar o.a. de gelukkigste senioren van Limburg wonen” (info Gemeente Venray).

Ook in Landweert vergrijzen de bewoners. Om nu een begin te maken met het verzamelen en opruimen van de knelpunten die ouderen ervaren, zal het straks gemakkelijker en vanzelfsprekender zijn om op de behaalde resultaten voort te borduren.

Missie en visie:

Wij, projectgroep “Prettig ouder worden in Landweert” willen, samen met de bewoners en de professionals, ontdekken wat er in de praktijk nodig is om de negatieve gevolgen van het zelfstandig blijven wonen op hogere leeftijd te verminderen.

Wij willen in 2022 de knelpunten in onze wijk die ouderen ervaren in kaart brengen en daar waar mogelijk oplossen, samen met de Gemeente en de betrokken professionals.

  • Om de behoefte van de ouderen te inventariseren, nemen we de resultaten van het seniorenonderzoek mee. Uitgevoerd door Danny Vullings in opdracht van de Gemeente Venray.
  • Wij houden rondetafelgesprekken met ouderen om de behoefte te peilen.
  • Wij doen suggesties ter verbetering van de levenskwaliteit.

Methode: Als leidraad nemen we de 8 domeinen van Movisie

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

    Hoofdmenu