Prettig oud worden in Landweert

De kunst van “goed leven in Landweert”; ook als je ouder wordt

Wat vinden de bewoners van Landweert!

In onze mooie wijk Landweert zijn de meeste bewoners heel tevreden. Wanneer het Wijkteam van Landweert met hun koffietent langs de deuren gaat, krijgt het steevast te horen dat men met veel plezier in onze wijk woont. Juist vanwege dit woongenot blijven mensen hier ook steeds langer wonen. Dat betekent dat de inwoners van Landweert - langzaam maar zeker- steeds ouder worden.

Ouderenvereniging Ons Genot, het Wijkplatform, Wijkvereniging en Wijkteam van Landweert zaten onlangs aan tafel om te kijken wat dit voor ons betekent; hoe we om kunnen gaan met de vraag en behoeften van ouder wordende wijkbewoners. Ouderenvereniging Ons Genot organiseert activiteiten, echter ziet het steeds ouder wordende ledenaantal teruglopen. Er kwamen ideeën voor nieuwe activiteiten naar voren: zoals dansavonden, muziekbingo en het starten van wandel- en/of fietsgroepen.

De conclusie van de partijen was uiteindelijk dat we dit niet alleen moeten oppakken. We hebben de bewoners van Landweert hard nodig om zélf aan te geven wat men wil aan voorzieningen en/of activiteiten in Landweert! Goed leven: hoe doe je dat als (toekomstig) oudere in Landweert?

Daarom: heeft u ideeën – een mening - over wat nodig is om een goed leven als oudere in Landweert te (blijven) leven; welke activiteiten daarbij zouden passen; en wilt u meehelpen om dit te realiseren? 

Neem dan s.v.p. zo snel mogelijk contact met ons op via onderstaand contactformulier.

In een nog te plannen vervolgbijeenkomst worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een middag of avond om van gedachten te wisselen en te praten over dit onderwerp. Op deze wijze schrijft de wijk vervolgens haar eigen actieplan!

Hoofdmenu