Buitenruimte

Buitenruimte en bebouwing:

Op meerdere plaatsen in de wijk zijn knelpunten in/op de openbare wegen.

Hierdoor kunnen ouderen en mensen met rollators of rolstoelen en scootmobielen niet op een veilige manier deelnemen aan het verkeer.

Om de wegen en trottoirs veiliger te maken gaan wij (na de coronatijd) met de studenten van het Raayland college de wegen en stoepen van Landweert controleren.

Ook het gebrek aan verlichting en veilige oversteekplaatsen worden hierin meegenomen.

De studenten maken foto’s van de knelpunten.

Naar aanleiding van deze foto’s maken wij een rapport.

Dit rapport bieden we, samen met de studenten, aan de Gemeente Venray aan, met de vraag om hierin verbetering aan te brengen.

Weet u knelpunten? Meld ze dan aan ons.

Als u met de studenten mee wilt lopen, bent u van harte welkom!

Lon Berden 06-82699180

Daniëlle van Bommel 06-82006531

Hoofdmenu