8 domeinen van movisie

De 8 Domeinen van Movisie die wij als leidraad nemen.

Niet alles is relevant voor Landweert.

Buitenruimte en bebouwing:

Gebouwen die toegankelijk zijn voor minder validen, voldoende bankjes en openbare toiletten, winkels op loopafstand, schone en groene buurt, brede stoepen en veilige oversteekpunten, een veilige buurt.  

Vervoer:

Voldoende, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer, ov-haltes in de buurt toegankelijk voor minder validen, veilig en comfortabel, voldoende parkeerplekken.

Huisvesting: 

Betaalbare woningen, voldoende aangepaste woningen en of de mogelijkheid hiervoor, prettige leefomgeving en redelijke en toegankelijke toewijzing van woningen.

Sociale participatie:

Divers en betaalbaar activiteiten aanbod, inzicht in activiteiten die er zijn, bevorderen van sociaal contact.

Respect en sociale inclusie:

Voorkomen dat ouderen door ziekte, financiële situatie of culturele achtergrond niet deelnemen aan de samenleving, beeldvorming over ouderen, prettig contact met de buren.

Zorg en welzijn:

Goed aanbod van thuiszorg en verpleging, huisarts en apotheek op loopafstand, vrijwilligers die hulp bieden als het nodig is.

Communicatie en informatie:

Informatievoorziening die geschikt is voor ouderen, zoals een buurtkrant met informatie over de buurt, toegang tot internet en internetcursussen, leesbare kranten/folders, niet alles digitaal.

Burgerparticipatie en werk:

Inspraakmogelijkheden, mogelijkheden in de buurt om vrijwilligerswerk te doen, mogelijkheden voor advies en ondersteuning. 

Hoofdmenu